Zvuková kúpeľ je vynikajúcou príležitosťou ktorá nám dáva šancu vypnúť každodenný zhon a napätie. 

        Robert Urgela

 • 30 rokov skúseností
  Pravidelne vedie výcvik a lekcie v oblastiach alternatívnych postupov východného smeru.
 • Spolupracuje s medzinárodnou akadémiou v Litve, založenou profesorom V.V.Lenským, prezidentom Svetovej asociácie vedcov a inteligencie.
 • Zúčastňuje sa rôznych projektov ako lektor, cvičiteľ, inštruktor v oblastiach cieleného pôsobenia na organizmus človeka.
 • Na Slovensku založil tradíciu viacerých praktických metód regulácie človeka, terapií a profylaktických metód.
 • Spolupracuje s centrom zvukovej terapie v Nepále.

 Zvukovo rezonančné procedúry uskutočňujem podľa princípov pôvodných himalájskych zvukových praktík. Čo sa deje počas takejto seansy?

Naplníme sa doplnkovou energiou a opustíme všetko to, čo nás ťažilo, čoho sme sa už mali zbaviť, čo nám už neslúži k prospechu, ale naše podvedomie sa toho ešte drží.

                     V PROGRAME ZÍSKATE

 • ČLENSTVO
  Okamžitý prístup do členskej sekcie bez časového obmedzenia alebo ohraničenia prístupu do osobného účtu.
 • CELOROČNÉ ONLINE SEÁNSY
  Zvukovo rezonančné procedúry podľa princípov pôvodných himalájskych zvukových praktík.
 • AUDIO RELAXÁCIE
  Účastník obdrží 11 audio zvukových nahrávok v trvaní 550 minút ktoré budú sprístupnené v online členskej sekcii. Plus obrži dalšie dve audio relaxácie.

 OBSAH PROGRAMU

Zvuková kúpeľ je výbornou príležitosťou na opustenie blokov, napätí, pripútaností, a na naplnenie sa pocitom pokoja, mieru a vyrovnanosti.

Sound wellness je dobrým nástrojom na uvoľnenie psychického napätia na rozpustenie nadmerného svalového tonusu, pre zlepšenie schopnosti oddychovať, je výborným doplnkom k meditáciám a pozitívne nalaďuje účastníkov. Jeho ozdravné a upokojujúce účinky potvrdzujú aj moderné výskumy. Ale tým najhlavnejším sú osobné zážitky a skúsenosti účastníkov.

                                                                TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY SOUND WELNESS / 55 minút/

Rozozvučanie skupiny tibetských mís je sprevádzané bohatou škálou sprievodných zvukov, ktoré majú vplyv na ľudské telo, psychiku a energetiku, a aj na prostredie človeka v ktorom sa nachádza. Najhlavnejšími výsledkami zvukovej procedúry je harmonizácia organizmu, relaxácia, energetizácia a vyladenie organizmu človeka, ktoré sa pod vplyvom nadmerného stresu a disharmonických vplyvov prostredia rozladil.

Relaxácia Nidra yoga „ Božské uvoľnenie“

Nidra yoga „ Božské uvoľnenie“
Yoga nidra je umením hlbkokého uvoľnenia a skutočného oslobodenia tela, mysle a duše. Jej efekt je neporovnateľný s bežným chápaním uvoľnenia a oddychu ležiac v kresle, alebo pred televízorom. Je systémom pri ktorom sa praktikujúcu nachádza medzi bdením a spánkom. Na tejto hranici dochádza k spontánnemu kontaktu oblasti podvedomia a vedomia. Ponárajúc sa do hlbín svojej psychiky sa napĺňame silou ktorá prináša rôznorodé výsledky. Prináša hlboký odpočinok nervového systému. Zlepšuje pamäť, zvyšuje tvorivé schopnosti a dokáže transformovať osobnosť človeka.

Jangová Relaxácia

Relaxácia jangová. Relaxácia učí ako hľadať pokoj a mier vo svojom vnútri . Je umením rozpúšťania napätia v psychike, aj vo fyzickom tele. Telo je nástrojom a podmienkou uvoľnenia. Rozpútaním hlbokých úrovní napätia sa poddáva aj fyziológia. Rôzne patológie spôsobené nervovým vypätím sa v procese jangovej relaxácie odblokujú a strácajú. Opakované praktikovanie jangovej relaxácie na ľahksoť a nie na ťažobu a teplo ako pri bežnej, dokáže účinne zbaviť človeka emocionálneho napätia a aj nimi vyvolaných dysbalancií.

OBSAH PROGRAMU

 • CELOROČNÉ SEÁNSY SOUND WELNESS
  Tibetské zvukové misy 550 minút/
 • AUDIO RELAXÁCIA NIDRA YOGA
  Yoga nidra je umením hlbkokého uvoľnenia a skutočného oslobodenia tela, mysle a duše.
 • BONUS - JANGOVÁ RELAXÁCIA
  Relaxácia učí ako hľadať pokoj a mier vo svojom vnútri.

Každý mesiac nová seánsa z inou tematikou

                  KAŽDÝ UČASTNÍK ZÍSKA

AUDIO SEANSY

11 audio zvukových nahrávok v trvaní každá po 55 minút, špeciálna téma pre každý mesiac.

RELAXÁCIA NIDRA YOGA

Yoga nidra je umením hlbkokého uvoľnenia a skutočného oslobodenia tela, mysle a duše.

BONUS - JANGOVÁ RELAXÁCIA

Relaxácia učí ako hľadať pokoj a mier vo svojom vnútri.

VIAC ENERGIE A LEPŠÍ POCIT UŽ PO PRVEJ SEANSE

       Na motívoch prastarých tibetských a nepálskych metód

Čo sú tibetské zvukové misy?
Tibetské zvukové misy sú starodávnym vibro akustickým nástrojom umožňujúcim pôsobiť na fyzický, energetický, fyziologický a psycho-emocionálny stav človeka. Majú kultúrne a spirituálne pozadie tibetského Buddhizmu. Zvukové misy sa používajú v alternatívnych terapiách, relaxáciách, ozdravujúcich programoch ako aj pri rituáloch a obradoch.

V tejto prastarej metóde hlavnú úlohu zohráva rezonancia. S mnohopolárnymi vibráciami zvukových mís sa zosúlaďujú vnútorné vibrácie ľudského organizmu. Tým dochádza k obnoveniu rovnováhy organizmu a posilneniu adaptability človeka voči vonkajším zmenám. Vďaka zvukovým vibráciám je možné pohrúžiť sa do spokojného, vyrovnaného stavu, podľa charakteru zvukovej misy. Zvuky tibetských mís prenikajú na úroveň telesných tkanív, ktoré pozostávajú prevažne z vody a dobre vedú rezonancie, na úroveň mozgových vĺn, ktoré harmonizujú svoj rytmus a na úroveň biopoľa, v ktorej dochádza ku korekciám, rozpúšťaniu „zahustených“ miest.

Čo je zvuková kúpeľ?

 • Je vynikajúcou príležitosťou ktorá nám dáva šancu vypnúť každodenný zhon, zastaviť sa po hektickom dni a oddýchnuť si vo svete naplnenom stresom. Čo sa deje počas takejto seansy?
 • Prostredníctvom vibrácií zvukov tibetských zvukových mís a ďalších nástrojov rozpustíme napätie, naplníme sa doplnkovou energiou a opustíme všetko to, čo nás ťažilo, čoho sme sa už mali zbaviť, čo nám už neslúži k prospechu, ale naše podvedomie sa toho ešte drží.
 • Zvuková kúpeľ je výbornou príležitosťou na opustenie blokov, napätí, pripútaností, a na naplnenie sa pocitom pokoja, mieru a vyrovnanosti.
 • Sound wellness je dobrým nástrojom na uvoľnenie psychického napätia na rozpustenie nadmerného svalového tonusu, pre zlepšenie schopnosti oddychovať, je výborným doplnkom k meditáciám a pozitívne nalaďuje účastníkov. Jeho ozdravné a upokojujúce účinky potvrdzujú aj moderné výskumy. Ale tým najhlavnejším sú osobné zážitky a skúsenosti účastníkov.

Pred seansou

Na zvukovú kúpeľ v domácich podmienkach je dôležité si zabezpečiť pokoj, bez vyrušovania ostatnými členmi domácnosti. Dôležité sú ticho a tepelný komfort. Treba si obliecť pohodlné voľné oblečenie a zaujať pohodlnú polohu. Je vhodné sa napiť alebo ísť na toaletu. Nie je vhodné pustiť si seansu tesne po jedení. Pred seansou si treba odložiť kovové náramky a vypnúť mobily.

Čo očakávať na seanse zvukového kúpeľa?

Najprv si zvolíte miesto na podložke. Zakryjete sa dekou a  so zatvorenými očami sa uvoľníte. Dovolíte aby zvuky tibetských mís a sprievodných nástrojov prenikali skrz vaše jemno hmotné a fyzické telo. Je dôležité zvuky a vibrácie prijímať s uvoľneným telom a v relaxovanom stave. Preto začíname krátkym úvodom do relaxácie. Potom zvukové vlny vytvárajúce polia, môžu bez prekážok prúdiť do fyzického tela, premývať um a pohladiť dušu. Keď sa nastavíme na prúdenie zvukov a sprievodných vibrácií, začíname s nimi rezonovať, zapínajú sa procesy regenerácie, zotavenia. Kúpajúc sa vo zvukových poliach strácame pocit fyzických hraníc a uvoľňujme sa od následkov nespracovaného stresu, nadmerného vypätia.
Vyrovnáva sa tonus fyzického tela, upokojuje sa rytmus dýchania, mení sa teplota tela, vyrovnávajú sa biorytmy. Stráca sa chaos nastupuje jednota na každej úrovni

Po zvukovej kúpeli

Skôr ako sa vrátime do bežných koľají a k pracovným povinnostiam, doprajeme si čas pre seba na spracovanie zážitkov. Chvíľu je dobre zotrvať v tichu v pokoji a dovoliť svojmu organizmu spracovať zvukovú kúpeľ.
Tibetské misy sú prastarým nástrojom umožňujúcim obsiahnuť vnútorný mier a dosiahnuť vyrovnanosť človeka v energetickom, fyziologickom aj psycho emocionálnom zmysle.
Na 50 minút sa ponoríme do sveta zvukov v sprievode 7 až 5 zvukových mís terapeutickej kvality, tibetského zvončeka a ďalších nástrojov. Každá zvukovo rezonančná seansa má svoj postup a svoju tému.

    INDIKÁCIE  A KONTRAINDIKÁCIE ZVUKOVÝCH KÚPEĽOV

                  INDIKÁCIE K POUŽÍVANIU 

 • Uvoľnenie napätia pohybového aparátu, nadmerného svalového tonusu
 • Harmonizácia tráviacich funkcií
 • Urýchlenie spomalenej krvnej a lymfatickej cirkulácie
 • Vyrovnanie psychiky
 • Posilnenie imunity
 • Zlepšenie schopnosti koncentrácie
 • Prevencia a odstránenie bolestí hlavy
 • Zlepšenie práceschopnosti a odstránenie nadmernej vyčerpanosti
 • Urýchlenie detoxikácie
 • Spoznanie meditatívnych stavov...
 • Pôsobenie na biorytmy mozgu na troch úrovniach
 • Alfa stav – uvoľnenie tela, upokojenie mysle
 • Théta stav – úroveň hlbokého spánku.
 • Spustenie sebaliečivých procesov,
 • oslobodenie blokov a vnútorných napätí
 • Delta stav – úroveň. pri ktorej sa stráca pocit telesnosti, zvukové misy pri ťažších patológiách v tomto stave „premývajú“ aj mentálnu úroveň organizmu. Tu sa zapína bunková pamäť a organizmus sa nalaďuje do stavu, v akom sa nachádzal v detstve.
 • Uvoľnenie účinkov nazhromaždeného stresu a kompenzovanie rýchleho spôsobu života

KONTRAINDIKÁCIE  K POUŽÍVANIU 

 • sklony k epileptickým záchvatom
 • ťažké psychiatrické diagnózy
 • kardiostimulátor
 • strojčeky na sluch
 • individálna neznášanlivosť k zvukom

Vibrácie zvukov umožnia hlboký oddych, spomaľujú predčasné starnutie organizmu a doplnia energiu. Pomáhajú rozšíriť životný priestor – stanú sa zdrojom doplnkovej energie.
Podporia metabolizmus buniek a sú psycho-hygienou. Pomôžu lepšie zvládať tvoje denné povinnosti bez straty energie.

Zvukové praktiky tibetskými misami obnovujú a upevňujú stratenú kvalitu života človeka.

Liečivá sila zvukov a vibrácií oslovuje naše fyzické telo, našu energiu, aj ducha a rozpúšťa nazhromaždené napätie na všetkých úrovniach.
Tibetské misy, gongy, tingshe, zvony, a ďalšie sprievodné nástroje odovzdávajú zvukové rezonancie,aké bežné hudbobné nástroje nedokážu. Účinok seansy zabezpečujú najmä bohaté sprievodné zvuky kvalitných tibetských mís. Pri súzvuku viacerých mís a sprievodných nástrojov vzniká komplex zvukov a vibračných polí ktoré vytvárajú harmóniu. Vypína sa pri nich bežný um a človek sa dostáva do stavu ľahkosti a často bezváhového stavu.

Vďaka uvoľnenému a pokojnému stavu sa dostávame do vnútornej rovnováhy ktorá sa prejaví aj vo vzťahu k vonkajšiemu svetu. Pri pravidelných seansách sa menia nielen fyziologické parametre a funkcie, ale vonkajší svet budeme prijímať s väčšou vyrovnanosťou a ľahšie budeme reagovať na požiadavky a plniť svoje úlohy.

Rozozvučanie skupiny tibetských mís je sprevádzané bohatou škálou sprievodných zvukov, ktoré majú vplyv na ľudské telo, psychiku a energetiku, a aj na prostredie človeka v ktorom sa nachádza.

 

                                                    

                         KURZ DNES ZÍSKATE UŽ ZA

                   120€

Do konca zľavy zostáva