Ako dosiahnuť  plnohodnotný život bez                   chorôb a zdravotných problémov...                         ZVLÁDNETE TO AJ BEZ DOPLNKOV

     Robert Urgela

 • 30 rokov skúseností
  Pravidelne vedie výcvik a lekcie v oblastiach alternatívnych postupov východného smeru.
 • Spolupracuje s medzinárodnou akadémiou v Litve, založenou profesorom V.V.Lenským, prezidentom Svetovej asociácie vedcov a inteligencie.
 • Zúčastňuje sa rôznych projektov ako lektor, cvičiteľ, inštruktor v oblastiach cieleného pôsobenia na organizmus človeka.
 • Na Slovensku založil tradíciu viacerých praktických metód regulácie človeka, terapií a profylaktických metód.
 • Spolupracuje s centrom zvukovej terapie v Nepále.

         Priemerný vek sa znižuje, 80% úmrtí                          súvisí iba s tromi diagnózami 

Na kurze sa však zoznámite s najlepším lekárom na svete, ktorý dokáže       všetky Vaše choroby vyliečiť a udržať vaše zdravie silné, pevné.

                                        Ste to Vy sám.

                     V PROGRAME ZÍSKATE

 • ČLENSTVO
  Tréning a teória so mnou v uzavretom kruhu, kde si budeme hovoriť expertné praktiky a zákulisné informácie o zdraví a liečbe človeka. Jednoducho povedané, počas roka budeme študovať a aplikovať na sebe čo a ako robiť, aby naše telo bolo vitálne, bez chorôb, dlho a zdravo žilo, náš duch prosperoval a energetika fungovala.
 • SKÚSENOSTI
  Skúsenosti našich predkov sa v mnohom prelínajú s výsledkami najmodernejšieho vedeckého bádania v oblasti biomedicíny, epigenetiky, archeoakustiky, atď. Oficiálna školská medicína dnes ale funguje na poznatkoch, ktoré sú neaktuálne a slúžia výlučne v prospech farmaceutického priemyslu, potravinárskeho lobby alebo biznisu s doplnkami výživy. Človek môže žiť dlhý a plnohodnotný život bez chorôb a zdravotných problémov, ak pozná adekvátne postupy a používa ich.
 • ROČNÝ PROGRAM
  Uvedený program je v mnohom v protiklade s oficiálnymi názormi, propagandou zdravého spôsobu života, tvrdeniami farmaceutického biznisu, biznisu s doplnkami výživy a súčasnou školskou medicínou. Je však v súlade so starými poznatkami o človeku, o zachovaní a narušení jeho rovnováhy, o energetickej štruktúre mikro a makrokozmu, a koreluje aj s poznatkami najnovších bádaní a nezávislých výskumov o zdraví človeka. Ruší súčasné stereotypy týkajúceho sa predstáv o zdraví, výživy, alebo príčin ochorení, a mení pohľad na danú oblasť.
 • OBSAH
  V súčasných sociálnych, klimatických a energoinformačných podmienkach nie je ľahké udržať si pevné zdravie a vitalitu. Priemerný vek sa znižuje, 80% úmrtí súvisí iba s tromi diagnózami. Školská medicína nové výsledky vedy nerešpektuje a o naše zdravie sa nepostará, ani nemá záujem o zdravého človeka. Na kurze sa však zoznámite s najlepším lekárom na svete, ktorý dokáže všetky Vaše choroby vyliečiť a udržať vaše zdravie silné, pevné. Ste to Vy sám. Kódy súvisia s našim zdravím, každý z inej stránky. Spoločne vytvárajú harmonický komplex. Ide o strategické postupy, ktoré sú pre udržanie pevného zdravia najpodstatnejšie. A iba Vy sám máte právo prostredníctvom nich ozdraviť a omladiť Váš organizmus.

             JEDINEČNÝ SYSTÉM OZDRAVENIA

PRAKTICKÉ TRÉNINGY

 • Unikátny tréningový program posilňovania v súlade s energetickými tokmi v organizme
 • Revolučná a praktická metóda so zapojením meridiánového systému
 • Kvalitatívny skok tréningom „starých čias“ oproti západným druhom cvičení
 • Vytváranie symetrie medzi telesnými procesmi, emóciami a fyziológiou
 • Tréning zjedotenia vnútorných energetických väzieb so svalovým systémom
 • Reálna energia na zahustenie jin a ľahkosť jang
 • Tréning meridiánov – umenie modifikovať seba samého
 • Rozvíjanie 12 druhov pocitov chi podľa pôvodných princípov  
 • Rozvíjanie  12 meridiánových fáz v celom organizme
 • Získanie doplnkovej, prídavnej energie, pocitov sviežosti, bodrosti, zvýšenej vitality
 • Riešenie problémov so zdravím a spomalenie procesu starnutia

TEORETICKÁ ČASŤ

 • VODA A ORGANIZMUS
  Voda a organizmus. Ako podporiť zdravie organizmu vodným režimom, úpravou pitnej vody, Úprava metabolizmu vody, tajomstvá pitného režimu, ako normalizovať Ph.
 • STRAVA KTORÁ ŠKODÍ
  Biochémia, čo nejesť. Strava ktorá nám škodí. Deštruktívne pôsobenie produktov na organizmus človeka a čím ich nahradiť.
 • MOLEKULÁRNY SYSTÉM
  energetika a živá výživa. Zníženie biologického veku stravou.
 • BRUCHO - ČREVNÁ MIKROFLÓRA
  program regenerácie črevnej mikroflóry – program optimalizácie mikrobiómu a eliminácie patogénnej mikroflóry
 • DETOXIKÁCIA
  postup očisty dvoch kľúčových orgánov a očisty buniek od metabolitov, program užívania štiav - živých enzýmov
 • POKOŽKA
  sebamasáže, trenie, poklepávanie, použitie soli a kúpele, a program na tvorbu kolagénu. Endokrinný aparát, jeho tréning.
 • DÝCHANIE
  tréning bránice, ako získať energiu dýchaním, čo je prána a ako ju trénovať, aktívna prána, 3 taktné dýchanie, rozvíjanie dýchacieho analyzátora
 • OZDRAVUJÚCA SEBAMASÁŽ
  ozdravujúca sebamasáž vnútorných orgánov podľa praktík starých pravoslávnych tradícií
 • SLUCH – HUDBA A FYZIOLOGICKÉ FÁZY
  pôsobenie hudby a zvukových vibrácií. Využitie hudby ako trenažéra stavu. 12 druhov hudobnej stimulácie
 • ZRAK,FARBY A FYZIOLÓGIA
  použitie farebného spektra v terapii a tréningu, farby ako trenažér stavu, farebno zvuková stimulácia v praxi

            KAŽDÝ UČASTNÍK ODO MŇA ZÍSKA

OSOBNÁ PODPORA

Osobnú Podporu počas celého roka + konzultačné hodiny

PRÍSTUP K TRÉNINGOM

Neobmedzený prístup ku všetkým seminárom v online sekcii

MOJU KNIHU

Moju najnovšiu knihu pre Vás v elektronickej podobe

10 MESAČNÝ KOUČOVACÍ VÝCVIK

Ktorý povedie krok za krokom k vytvoreniu návykov pre zdravý a dlhý život

    VIAC ENERGIE A LEPŠÍ POCIT UŽ ZA TÝŽDEŇ

Dobrá správa je, že program Zlaté kody zdravia nekladie nároky na vaše aktuálne know-how alebo zručnosti. Všetko potrebné sa naučíte vnútri v správný čas. ALE... Je potrebné splniť nasledujúce.

Pokiaľ chcete byť súčastou skupiny Zlaté kódy zdravia, vyžadujem od vás ROZHODNUTIE do toho ísť. Popr. rozhodnutie: „Toto nie je to, čo chcem!” Neexistuje nič medzi tým.

Kurz je určený ľuďom, ktorí si vedia dať záväzok: „ÁNO, idem do toho! Dám do toho všetko! A prijímam plnú zodpovednosť za svoje výsledky!” Ľudia, ktorí to nemyslia vážne a chcú to iba „skúsiť”, nech zostanú pred bránami. Otázky zdravia, kvality života vyrovnaných emócií a práceschopnosti sú vážne veci. K ich riešeniu je potrebné sa postaviť seriózne  s maximálnou rozhodnosťou!

 • vďaka aplikovaniu nových poznatkov a praktík:
 • pochopíte aké faktory ovplvňujú Vaše zdravie
 • osvojíte si systémové a komplexné  metódy  riadenia svojho zdravia
 • poznatky viete okamžite použiť vo svojom živote
 • ukončíte svoje zdravotné potiaže
 • nebudete potrebovať lieky a lekára
 • získate omnoho viac energie
 • získate viac času na svojich blízkych a rodinu
 • vytvoríte podmienky pre plnohodnotný a vyrovnaný život
 • budete v živote šťastnejší
 • budete mať radosť, že ste dokázali 

Ako sa teda starať o svoje zdravie ?

Vyriešte to raz a navždy

Akú hodnotu má zdravie, to nie je možné vyčisliť. Jeho cenu si stanovujeme sami, najčastejšie jeho hodnota narastá keď ho začíname strácať. Aú hodnotu bude mať taký prirodzený systém zachovania zdravia, ktorý nevyžaduje lekára, liečiteľa ani lieky či doplnky výživy? A ešte vďaka ktorému získame príval energie, viac času, lepšiu práceschopnosť a radosť v živote? Ako ohodnotiť  takú cestu vďaka ktorej  môžeme zdravie získať - omnoho rýchlejšie, tak aby aj vydržalo?

Dnes môžete získať ročný kurz vhodnote 620 euro so špeciálnou zľavou za cenu 580 eur, je to konečná čiastka. 

Zlaté kódy zdravia je celostným programom s komplexným prístupom k zdraviu človeka

Získané návyky možno rozvíjať individuálne v domácich podmienkach, bez veľkých časových nárokov.

Naučíte sa používať kľúčové praktiky pre zdravé telo spolu so strategickými surovinami ktoré podporujú optimálne fungovanie organizmu

Získate komplexné poznatky pre zachovanie zdravia

Podrobné inštrukcie

Prístup k video lekciám

Nebudú zbytočné, nepraktické a banálne informácie

Teším sa na Vás na na prvom tréningu, a nezabudnite využiť zľavu.

                      ROČNÝ KURZ ZÍSKATE UŽ ZA

                  620€

Do konca zľavy zostáva