PONUKA KURZOV

Online tréningy z pohodlia vašeho domova

WEBINÁR OČISTA LYMFY

Prečo je téma očisty lymfy a práce s lymfatickým obehom taká dôležitá?

OSOBNÝ MENTORING

Cieľom môjho osobného mentoringu  je  pomôcť  Vám osvojiť si najúčinnejšie postupy na báze tradičných terapií, pre ozdravenie, omladenie a dlhovekosť v praxi.

ONLINE KURZ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ

Pre obnovenie cyklov je meridiánová masáž ideálna. Dokáže účinne kompenzovať následky nepriaznyvých vonkajších vplyvov na zdravie.

REFLEXNÁ DIAGNOSTIKA ZDRAVOTNÉHO STAVU

Reflexné zóny nachádzajúce sa na povrchu tela nám dávajú nielen signály o tom v akom stave sú naše vnútorné orgány a ich funkcie, ale nám poukazujú na možnosti riešenia problémov so zdravím.

TIBETSKÉ ZVUKOVÉ KÚPELE

Je vynikajúcou príležitosťou ktorá nám dáva šancu vypnúť každodenný zhon, zastaviť sa po hektickom dni a oddýchnuť si vo svete naplnenom stresom. Čo sa deje počas takejto seansy?

ONLINE KURZ ŽIVICOVÉ KÚPELE ZALMANOVA     

Kapilaroterapia zalmanovovými živicovými kúpeľmi, je univerzálnou metódou očisty kapilárneho krvného aj lymfatického systému.
ZLATÉ KÓDY ZDRAVIA Ročný program

Tréning a teória so mnou v uzavretom kruhu kde si budeme hovoriť expertné praktiky a zákulisné informácie o zdraví a liečbe človeka.

ONLINE KURZ MASÁŽE BIELY MEDVEĎ

Táto forma manuálnej terapie  nepôsobí na izolované  telesné časti , ale zaoberá sa komplexným pôsobením na celkovú telesnú štruktúru.

ONLINE KURZ SEBAMASÁŽE BRUCHA

Ide o unikátny systém, týkajuci sa života každého človeka, ktorý chce žiť zdravým a vitálnym spôsobom a systém, ktorý nikde inde v danej podobe nenájdete

ASTROLOGICKÁ ANALÝZA OSOBNOSTI

Na zostavenie horoskopu je potrebné poznať s maximálnou možnou presnosťou okamih a geografické súradnice narodenia, aby sme vedeli určiť stav nebeskej sféry na danom mieste a v danom čase.Natálny horoskop pomáha odhaliť charakter človeka, jeho sklony, slabé miesta, určiť dôležité životné okolnosti a osudové udalosti.

KNIHA MERIDIÁNY V ŽIVOTE ČLOVEKA

Publikácia je prvou knihou zo série kníh pre čitateľov ktorí sa chcú nielen vzdelávať, získavať autentické informácie a poznatky, ale sa aj prakticky rozvíjať podľa poznatkov z pôvodného zdroja. Kniha odhaľuje prapodstatu témy pre laikov aj odborníkov. Zavedie čitateľa do fascinujúceho sveta meridiánov – abecedy jazyka energetiky organizmu a prírody. Meridiány vysvetľuje nie ako línie a kanály po ktorých prúdi akási abstraktná energia, ale ako funkčný stav človeka. Autor detailne preberá aj praktické využitie meridiánov v oblasti reflexnej terapie. Čitateľa zavedie do tajomného sveta energetických bodov a ponúkne rady, ktoré neboli doteraz publikované, napr. cvičenia s vlastným pulzom v aktívnych bodoch podľa kláštorných tradícií. Autor úvodnej knihy píše z pozície praktika. Absolvoval dlhoročný výcvik práve východného typu a to nielen u ázijských učiteľov, ktorí európanov vyučujú komerčným spôsobom. Učenie o meridiánoch rozvíja na základe mnohoročného štúdia u autora teórie a praxe mnohopolárnosti profesora Lenského. Robert Urgela sprístupňuje čitateľom západnej civilizácie zaujímavé učenie v pôvodnej, neskrivenej podobe. Tým čitateľ získa možnosť terapie pre rozvoj svojho zdravia, adaptačných schopností, formovania vlastnej psychiky a vytvorenie nového emocionálneho tela.

KNIHA TAO MÚDROSTI

Po prvýkrát  sa v knižnej podobe ozrejmujú princípy podľa ktorých funguje naša podstata. Našim základom je náš duch, náš charakter, ktorý zjednocuje fyziológiu, psychoemocionálnu bázu a spôsob myslenia a reagovania každého z nás. Knižka sa zaoberá súvislosťami myslenia a biologickej sféry človeka. Ozrejmuje sebablokovanie človeka, ktoré je jeho najväčším nepriateľom a zároveň aj šancou na prerod. Knižka sa podrobne venuje vysvetleniu toho faktu, ako podvedomé, navonok nezrejmé blokovanie seba samého  posúva každého na hranicu. Na hranicu medzi šťastím a utrpením, zdravím a chorobou, harmóniou a deštrukciou. Kniha rozvíja tému ako sa naše hranice stávajú našimi učiteľmi. Dáva praktický návod ako sa dá rozvíjať na prekážkach, ktoré sa v živote objavujú, ako sa stať tekutým, vláčnym, ohybným a adaptabilným vo svojom duchu aj tele, tak ako tečúca voda ktorá obmýva svoje koryto a prispôsobuje sa prekážkam, na ktorých naberá silu. Témou knižky je možnosť prerodu. Prerodu seba samého zo svojho vlastného vnútra.