Ako dosiahnuť  plnohodnotný život bez                   chorôb a zdravotných problémov...           

        Robert Urgela

 • 30 rokov skúseností
  Pravidelne vedie výcvik a lekcie v oblastiach alternatívnych postupov východného smeru.
 • Spolupracuje s medzinárodnou akadémiou v Litve, založenou profesorom V.V.Lenským, prezidentom Svetovej asociácie vedcov a inteligencie.
 • Zúčastňuje sa rôznych projektov ako lektor, cvičiteľ, inštruktor v oblastiach cieleného pôsobenia na organizmus človeka.
 • Na Slovensku založil tradíciu viacerých praktických metód regulácie človeka, terapií a profylaktických metód.
 • Spolupracuje s centrom zvukovej terapie v Nepále.

         Priemerný vek sa znižuje, 80% úmrtí                          súvisí iba s tromi diagnózami 

Neexistuje žiaden fyziologický ani patofyziologický proces ktorého by                                     sa nezúčastnili kapiláry.

 

                                         A.S.Zalmanov   

                     V PROGRAME ZÍSKATE

 • ČLENSTVO
  Okamžitý prístup do členskej sekcie bez časového obmedzenia alebo ohraničenia prístupu do osobného účtu.
 • ONLINE KURZ
  Dištančný vzdelávací kurz
 • ŠTUDIJNÝ MATERIÁL
  Účastník obdrží 1 skriptá a 2 audionahrávky na stiahnutie, 1 videolekciu , ktorá bude sprístupnená v online členskej sekcií.

 OBSAH PROGRAMU

Kapilaroterapia zalmanovovými živicovými kúpeľmi, je univerzálnou metódou očisty kapilárneho krvného  aj lymfatického systému. Živicové kúpele  očisťujú kapiláry a urýchľujú krvný obeh ktorý sa vekom spomaľuje. Kúpele v živicovej zmesi stimulujú a prehrievajú organizmus, rozširujú kapilárnu sieť  v pokožke, tkanivách, orgánoch a zlepšujú v nich látkovú výmenu. Pomáhajú aktívne očisťovať medzibunkové priestory od usadenín solí, produktov bunkového rozpadu, metabolitov, odumretých tiel mikróbov, a ich toxínov.

Kúpele zosilňujú ochrannú, očistnú, termoregulačnú, absorbčnú a vylučovaciu funkciu tkanív, zosilňujú a ozdravujú  steny  kapilár, zlepšujú proces látkovej výmeny v celom organizme, zvyšujú imunitu.

Pdf Metodika živicových kúpeľov / 59 strán/

 •  Krv – zloženie a funkcia
 •  Doktor Zalmanov – kapilaroterapia
 •  Zloženie živicových zmesí
 •  Ako ozdravujú živicové kúpele
 •  Indikácia a kontraindikácie
 •  Druhy kúpeľov
 •  Biele – podrobný opis
 •  Žlté - podrobný opis
 •  Zmiešané - podrobný opis
 •  Metodika používania – tri etapy
 •  Trvanie kúpeľa, teplotné režimy
 •  Frekvencia použitia
 •  Množstvo zmesi
 •  Rady a chyby
 •  Ako rozlíšiť pravé emulzie od falzifikátov?
 •  Získanie a uchovávnie zmesí
 •  Schémy a tabuľky s podrobnými algoritmami použitia pri rôznych ochoreniach

OBSAH PROGRAMU

 • AUDIOSÚBOR
  Kapilárny systém
 • AUDIOSÚBOR
  Lymfatický systém
 • VIDEOLEKCIA
  Návod prípravy živicového kúpeľa

            KAŽDÝ UČASTNÍK ODO MŇA ZÍSKA

VIDEOLEKCIA

Návod prípravy živicového kúpeľa

MOJU KNIHU

Účastník obdrží knihu pdf Antistresové Kúpele Metodika živicových kúpeľov

PODCAST

2 audionahrávky na stiahnutie

    VIAC ENERGIE A LEPŠÍ POCIT UŽ ZA TÝŽDEŇ

Doktor Zalmanov

Veľký ruský lekár, naturopat Alexander Solomonovič Zalmanov svojou životnou prácou významne  prispel  k rozvoju prírodnej liečebnej metódy naturopatie. S výsledkami fyzikálnej terapie  tej doby nebol spokojný.

Pochopil, že je potrebné vytvoriť nový spôsob humorálnej vodoliečby. Vyzýval k tomu, aby sme si  vážili organizmus človeka tak, ako  si záhradník  váži ojedinelú rastlinu. Je potrebné vytvoriť takú klímu v organizme, pri ktorej životný potenciál bude môcť rozkvitať. Odmietal používanie farmakológie, antibiotík, chemických prostriedkov  ortodoxálnej medicíny. Podľa jeho slov každá kvapka krvi obsahuje viac protilátok ako všetky laboratóriá sveta a stačí iba  podporiť organizmus, aby sa vylúčili vlastné vnútorné biologické látky  a začala fungovať "autofarmakológia".

Za najpodstatnejší faktor starnutia organizmu považoval  fyziologicko - humorálny faktor: zhoršenie mikrocirkulácie krvného riečišťa v tkanivách. Starnutím oslabené steny kapilárnych ciev, zhoršenú priepustnosť ich membrán, spomalenie vodného hospodárstava a s tým súvisiace nazhromaždenie metabolitov v medzibunkových priestoroch, odporúčal  korigovať popri úprave stravy a cvičeniach  práve kapilaroterapiou - živicovými kúpeľami.

Metóda lekára naturopata Zalmanova pomohla tisíckam pacientov  zbaviť sa často už chronických problémov so zdravím. V poslednom čase sa živicové  kúpele začali s úspechom používať v súkromných klinikách, sanatóriách, centrách naturopatie.

 

 • Metódu živicových kúpeľov, vďaka ich mimoriadnej efektivite, je možné použiť v domácich podmienkach:

 • na sebaozdravenie pri ochoreniach

 • na profylaktiku civilizačných ochorení

 • na účinnú kompenzáciu nepriaznivých ekologických faktorov a nadmerného stresu ktoré vážne narušujú zdravie človeka

 • Profesionálne, v oblasti poskytovania terapeutických, relaxačných, regeneračných a rehabilitačných služieb.

 • Ako súčasť masážnych programov, na redukciu stresu, anti aging programov, redukcie nadváhy, alebo pri zostavovaní a realizácii tréningových programov zdravých ľudí pre zvýšenie aktívneho zdravia.

    Výsledky testu 83,8% pacientov vyliečených

VÝSKUM  ŽIVICOVÝCH KÚPEĽOV

Vysokú účinnosť a spoľahlivosť živicových  kúpeľov potvrdzujú  štatistické údaje získané z lekárskej praxe Ruska. Praktické vyliečenie alebo podstatné zlepšenie zdravotného stavu dosiahli u 83,8% pacientov. Mierne zlepšenie bolo pozorované u 14,1% pacientov. A iba liečba 1% pacientov, bola bez akejkoľvek viditeľnej zmeny v dýchacom systéme. Nevyskytol  sa žiadny prípad zhoršenia. Zalmanovove kúpele u osôb ktoré trpia chorobami pohybového ústrojenstva (rôzne polyartritídy a artritídy, ochorenia chrbtice a kĺbov) dosiahli významné zlepšenie u 73,6% pacientov. K miernemu zlepšeniu došlo u  5.8% liečených. Žiadne zmeny nenastali u 10,6% prípadov. Nebol zaznamenaný ani jediný prípad poškodenia. U pacientov s aterosklerózou bolo pozorované praktické vyliečenie, alebo výrazné zlepšenie  u 86,8% prípadov. Mierne zlepšenie bolo pozorované u 8,6% prípadov, a žiadne zjavné zmeny stavu u 6% pacientov. Pri liečbe pacientov s ochorením žíl (kŕčové žily dolných končatín, zápaly žíl a tromboflebitídy) sa dosiahlo výrazné zlepšenie u 70,2% pacientov. Zlepšenie stavu ciev sa vyskytlo u 21,1% pacientov. Viditeľné zmeny nenastali u 8,7% pacientov. Neboli zistené žiadne prípady poškodenia. Sumarizujúc  uvedené výsledky, sa potvrdilo, že liečba metódou Dr Zalmanova, viedla k vyliečeniu alebo praktickému výraznému zlepšeniu 80,8% pacientov. Mierne zlepšeniu nastalo u 12,7% liečených. Iba u 6,4% pacientov nedošlo k žiadnym viditeľným zmenám.  Nevyskytol sa ani jediný prípad poškodenia zdravia! Tieto štatistické údaje sú prevzaté zo správy, ktorú predložil kandidát lekárskych vied Vasiliev (St. Petersburg), pod ktorého vedením bola vykonaná liečba obrovskej skupiny pacientov (777 mužov). Treba  pripomenúť, že to bola skupina vybraných pacientov s pokročilými ochoreniami  ktorým po mnoho rokov nebolo možné pomôcť. V niektorých prípadoch, je účinok veľmi rýchly, hlboký liečebný účinok  pretrváva dlhodobo. V ostatných prípadoch je tento efekt pomalší, ale rovnako účinný a dlhotrvajúci. U ostatných prípadoch sa neregistroval pozitívny terapeutický účinok, ale podobných prípadov je vďaka Bohu, drvivá menšina.

Zdroj: Balabanova, Granovskaja -  7.celonárodný zjazd fyzioterapeutov a kurortológov  v Leningrade 1977      

INDIKÁCIE  A KONTRAINDIKÁCIE ZALMANOVOVÝCH KÚPEĽOV 

          INDIKÁCIE K POUŽÍVANIU KÚPEĽOV

 • Ochorenia srdcovo cievne,  ischemická choroba srdca, stenokardia, hypertonické ochorenie, endokarditída, infarkt myokardu- najskôr po 6 -7 týždňoch  
 • Ochorenia ciev,  varikózne rozšírených žíl ,  ateroskleróza - kôrnatenie tepien
 • Ochorenia oporno pohybového aparátu, artritídy, artrózy,osteochondrózy stavcov, spondylózy, reumatizmus
 • Ochorenia pečene, chronická hepatitída, cirhóza, žlčníkové kamene
 • Ochorenia respiračného systému, chronická bronchitída, bronchiálna astma,… 
 • Gynekologické ochorenia, zápalové ochorenie vaječníka, neplodnosť, prostatída u mužov, impotencia...
 • Diabetes, zvlášť  sprevádzaný poruchou mikrocirkulácie hlbokých ciev, očného pozadia, končatín.
 • Porucha látkovej výmeny: ukladanie tuku, celulitída
 • Následky mozgovej príhody poliomyelitída, - detská  mozgová obrna , postihnutie centrálneho systému  
 • Zaostávanie  rozvoja detí, deficit nervového vývinu
 • Zníženie výkonnosti  športovcov po  pretrénovaní
 • Profylaktika   vírusových ochorení 
 • Následky  tráum, úrazov, poranení, pooperačné jazvy
 • Profylaktika  predčasného starnutia

 KONTRAINDIKÁCIE  K POUŽÍVANIU KÚPEĽOV

 • Aktívna – otvorená  forma TBC pľúc,
 • Psychózy, srdcová nedostatočnosť 2. stupňa, stenokardia
 • hypertermické, hypersenzitívne stavy
 • Chronická  nefritída, cirhóza pečene, nefróza
 • Mokvavé ekzémy  a otvorené poranenia pokožky
 • Akútne zápalové procesy sprevádzané zvýšenou teplotou
 • Onkologické ochorenia
 • Druhá polovica tehotenstva
 • Individuálna neznášanlivosť kúpeľov

Kontraindikácií kúpeľov nie je príliš veľa. Niektorí autori ich rozširujú o stavy ktoré sa naopak, práve dobre a úspešne liečia na mnohých špecializovaných  klinikách aplikovaním zalmanovových vaňových kúpeľov. To svedčí o  ich slabej kompetencii v tejto oblasti.

Napríklad ide o ischemickú chorobu  srdca, narušenie srdcového rytmu, hypertonické ochorenie 2. a 3.stupňa. Dôležité je zachovanie správneho postupu v dávkovaní  a je  potrebné rozlíšiť druh použitého kúpeľa. Dá sa povedať,  že  kúpele doktora Zalmanova nemôže používať len ten,  kto to nedokáže z dôvodu  hranične ťažkého fyzického a psychického stavu.

 

Ako sa teda starať o svoje zdravie ?

Vyriešte to raz a navždy

Akú hodnotu má zdravie, to nie je možné vyčisliť. Jeho cenu si stanovujeme sami, najčastejšie jeho hodnota narastá keď ho začíname strácať. Akú hodnotu bude mať taký prirodzený systém zachovania zdravia, ktorý nevyžaduje lekára, liečiteľa ani lieky či doplnky výživy? A ešte vďaka ktorému získame príval energie, viac času, lepšiu práceschopnosť a radosť v živote? Ako ohodnotiť  takú cestu vďaka ktorej  môžeme zdravie získať - omnoho rýchlejšie, tak aby aj vydržalo?

Zúženie a rozšírenie kapilár zohráva kľúčovú úlohu vo všetkých patologických procesoch: traumách, alergiách, zápaloch, toxických  procesoch, infekciách, a iných narušeniach. Množstvo otvorených                                 kapilár hrá kľúčovú úlohu v každom chorobnom procese organizmu.    

 

                                                               A.S.Zalmanov   

                         KURZ DNES ZÍSKATE UŽ ZA

                   59€

Do konca zľavy zostáva