KLIENTOM 

SA VENUJEM

UŽ 30 ROKOV

KEĎ SOM ZAČÍNAL

ROZHOVOR V RÁDIU


V priebehu svojej profesionálnej praxe si dopĺňal svoje vzdelanie a získaval zručnosti v oboroch
regenerácia, masáže, tréner špeciálnej telesnej prípravy,  rôznych druhov bojových umení a s tým
súvisiacich oblastiach. Od roku 1986 po získaní kvalifikácie maséra pracoval v podnikoch ako Zares
Banská Bystrica, v liečebných prírodných kúpeľoch Brusno. Pre zamestnancov SUB ako
rehabilitačný pracovník, pre rekondičné pobyty. Neskôr pracoval v súkromnom sektore
ako vedúci oddelenia rehabilitácie a rekondície.
V roku 1996 prijal ponuku pracovať v rezorte MO, na Ústave špeciálneho zdravotníctva a výcviku
ako tréner špeciálnej telesnej a bojovej prípravy príslušníkov OZ.
Po desiatich rokoch metodickej a trénerskej práce v rezorte ministerstva obrany začal v oblasti
regenerácie síl, masáží, regenerácie a východných systémov cvičenia a životosprávy pracovať ako
fyzická osoba. Jeho rukami prešli desiatky tisíc spokojných pacientov a klientov.
V roku 1999 založil inštitúciu AOUM, kde vyučuje špecialistov v rôznych oblastiach terapií a cvičení.
V rámci svojej cesty získal množstvo cenných skúseností ako tréner východných bojových štýlov
a umení: Karate Goyu ryu, Autorizovaný inštruktor Ving Tsun Martial Arts SR.
V roku 2001 sa stal Inštruktorom 1. triedy v boji zblízka v MOSR , skúsenosti získal vo filipínskom
bojovom umení Kali, trénoval JKD a brazílske jiu jitsu.
V roku 1993 absolvoval ročný výcvik v čínskej tlakovej masáži a gymnastike TUI NA, študoval
západnú regeneráciu síl a thajskú masáž. Popri západných učiteľoch študoval u čínskych majstrov
Leung Yan Long, Daj Čhao, alebo u autora mnohých kníh Yang Jwin Minga.

Nespokojnosť s výukou

Nespokojnosť s výukou orientálcov a hĺbkou ich odovzdávaného umenia vyvolala túžbu po objavení komplexných
a nekomerčných znalostí o človeku, a o možnostiach riadenia jeho procesov využitím síl prírody, a teda vlastnými silami. Studnicu znalostí sa takto podarilo objaviť obrátiac sa smerom k vlastným predkom.
Udialo sa to na pravidelných táboroch a stážach u génia súčasnej doby, u profesora Lenského
v litovksom Kaunase. Široký základ, fungujúca koncepcia a množstvo metód už iba doplnili
informácie a postupy starých ruských a ukrajinských kozákov, ľudových liečiteľov.
V posledných rokoch sa zúčastňuje rôznych projektov ako lektor, cvičiteľ, inštruktor v oblastiach
cieleného pôsobenia na organizmus človeka. Zúčastnil sa prípravy a realizácie niekoľko akcií,
seminárov, prednášok a kurzov.
Publikoval celé desiatky populárnych aj odborných článkov v novinách, časopisoch, na internetových
portáloch. Je autorom 7 kníh o histórii , tréningu v bojových umeniach, fyzickej príprave
a energetických praktikách. Spolupracuje s prezidentom svetovej asociácie vedcov a inteligencie, s
profesorom Lenským. V súčasnosti vyučuje v rámci Asociácie orientálnych umení a metód
v oblastiach ďalšieho vzdelávania v regenerácií síl, pohybovej terapii a v kurzoch osobnostného rozvoja.

 

PROFESIONÁLNA KARIÉRA

 • Zakladateľ vzdelávacej organizácie Asociácia orientálnych umení a metód
 • Zakladateľ školy sebarozvoja Talgar Slovensko a programu výuky na podklade pôvodných prameňov
 • Zúčastňuje sa rôznych projektov ako lektor, cvičiteľ, inštruktor v oblastiach cieleného pôsobenia na organizmus človeka. Pravidelne vedie výcvik a lekcie v oblastiach alternatívnych postupov východného smeru. Spolupracuje s medzinárodnou akadémiou v Litve, založenou profesorom V.V.Lenským, prezidentom Svetovej asociácie vedcov a inteligencie.
 • Spolupracuje s centrom zvukovej terapie v Nepále
 • Na Slovensku založil tradíciu viacerých praktických metód regulácie človeka, terapií a profylaktických metód
 • V období 80. rokov začal na Slovensku s tréningami juhočínskeho bojového umenia Wing Chun a Wing Tsun
 • Neskôr založil tradíciu školy meridiánového qikung a jogu Školy Talgar   podľa pôvodných princípov, prispôsobených súčasnému človeku
 • V roku 2004 začal na Slovensku používať staroslovanskú masáž nohami Biely medveď
 • O štyri roky ju zaradil do výukového programu svojej vzdelávacej organizácie
 • Začal s tradíciou nepálskej zvukovo-rezonančnej terapie s tibetskými misami
 • Na Slovensku začal používať metódu staroslovanského tréningového systému Pravilo
 • Popri iných metódach uviedol na Slovensku aj masáž vnútorných orgánov podľa staroslovanských tradícií
 •  Je autorom metódy výuky a programu výcviku terapeutov tradičných ozdravných praktík
 • Venuje sa publikačnej činnosti na odborné témy sebaregulácie človeka

MOJA FILOZOFIA

V súčasnej dobe žijeme v dobe BOJA 2 SVETOV - UMU a PRIRODZENÉHO SVETA - tým dochádza k NIČENIU VRODENEJ BÁZY ČLOVEKA. Šíri sa spotrebiteľská orientácia a konzum. Ľudia pri stretnutí húfne hovoria a píšu o sebazabezpečení, financiách, zárobkoch, krízach... Zintenzívňuje sa tým starnutie - odmietanie – konfliktnosť, a tým aj vznikajú choroby. Preto nastal čas obrátiť sa k znalostiam a praktikám našich predkov. Tie sú zo sveta prirodzenosti. V tom svete nás začne chrániť PRÍRODA. Vtedy bude človek prekážky života obtekať ako voda.