Kurz viscerálnej masáže a diagnostiky podľa projekčných zón.

Základný kurz viscerálnej masáže a diagnostiky podľa projekčných zón.

1. úroveň. 5 dňový kurz

Základy anatómie. Kruhy interakcií medzi vnútornými orgánmi, postup a poradie masáže, prax masáže vnútorných orgánov a ošetrenia reflexných zón.

Viscerálna prax, kedysi - ladka a pravka brucha, je pôsobenie na vnútorné orgány tlakom, poklepávaním,
pohybom, masážou, s cieľom obnoviť normálnu polohu orgánov, mikrocirkuláciu krvy a lymfy
v orgánoch, podporiť metabolické procesy v organizme a odstrániť funkčné poruchy orgánov.
Na kurze si osvojíte techniku práce s vnútornými orgánmi a naučíte sa vykonávať diagnostiku stavu
organizmu podľa projekčných zón a ošetrovať ich.
Náplňou kurzu bude anatómia pre potreby praxe, popis orgánov, prejavy dysfunkcií jednotlivých
systémov, vzájomné súvislosti medzi prácou vnútorných orgánov a systémov interakcie, postup masáže,
kontraindikácie a indikácie viscerálnych praktík, projekčné zóny a ich prepojenie na vnútorné orgánya použitie v praxi, výhody používania metódy.
Teória a prax je rozdelená do 5 dní celodennej výuky.
Účastníci kurzu obdržia metodické materiály a vyobrazenia.

Cena 450€
Termín: 13.-17.9.2023

Pokročilý výcvik viscerálnej praxe - 4 dňový kurz

2. úroveň

Vákuová masáž a použitie guasha vo viscerálnej praxi. Fytoterapia vo viscerálnej praxi. Integrovaný prístup k práci s vnútorným prostredím tela (krv, lymfa, tkanivový mok) a metódy práce s nimi.

Kurz doplnkové postupy vo viscerálnej terapii
Na živom 4 dňovom kurze získate návyky pre vykonávanie ozdravných terapeutických
a profylaktických metód
Guasha
Vákuová terapia bankami
A získate praktické informácie o tom ako funguje funkčná psychosomatika pri oslabení
vnútorných orgánov.
Popis kurzu
V danom kurze sa intenzívne venujeme trom oblastiam ktoré nadväzujú na diagnostiku
podľa projekčných zón a viscerálnu masáž.
Metóde guasha
Vákuovej terapii – bankovaniu vo viscerálnej praxi
Psychosomatike dysbalancií vnútorných orgánov
Na kurze si osvojíte praktické zručnosti v základných technikách nadväzujúcich na manuálnu
masáž cez brušnú stenu, ktoré sú potrebné pre odborníka zaoberajúceho sa praxou
viscerálnej terapie.
Zopakujete projekčné zóny vnútorných orgánov na povrchu tela, teraz systematizované
podľa podľa ich vzťahu k jednotlivým orgánom.
Osvojíte si základné techniky, Gua-sha masáže a vákuovej masáže pre viscerálnu prax.
 
MODUL PSYCHOSOMATIKA VO VISCERÁLNEJ PRAXI
V  module pochopíte princípy psychosomatiky a ozrejmíte si vzťah emocionálnej traumy,
nespracovanej stresovej situácie s telesnými poruchami (dysfunkciami).
Prirodzené mechanizmy a reakcie na stres.
Príčiny psychosomatických porúch.
Fázy chorôb pre rôzne orgány.
Psychosomatické konflikty, ako ich vyriešiť
Algoritmus liečby oslabenia ochorenia orgánov. Aké podmienky sú potrebné na zotavenie
orgánov.
Psychosomatické stopy. Ako objaviť a ako odstrániť.
Ako sa chrániť pred konfliktami a stopami v budúcnosti. 

CENA: 400€
TERMÍN:9.-12. November 2023

 

Masáže vnútorných orgánov sú určené

  • Pre každého kto chce zlepšiť svoje zdravie a aj zdravie a dobrý psycho fyzický stav udržať prirodzenými prostriedkami. Kontraindikácie metódy sú zriedkavé
  • Pre športovcov slúžia na kompenzáciu fyzickej záťaže a na urýchlenie regenerácie
  • Pre zdravých ľudí sú prevenciou civilizačných ochorení
  • Metódy výuky sú komplexné a ľahko sa spájajú s inými metódami

Po absolvovaní kurzu druhej úrovne sa vydáva diplom o odbornej kvalifikácii viscerálny praktik.

Viscerálna prax, kedysi - ladka a pravka brucha, je pôsobenie na vnútorné orgány tlakom, poklepávaním,
pohybom, masážou, s cieľom obnoviť normálnu polohu orgánov, mikrocirkuláciu krvy a lymfy
v orgánoch, podporiť metabolické procesy v organizme a odstrániť funkčné poruchy orgánov.
Na kurze si osvojíte techniku práce s vnútornými orgánmi a naučíte sa vykonávať diagnostiku stavu
organizmu podľa projekčných zón a ošetrovať ich.

Náplňou kurzu bude anatómia pre potreby praxe, popis orgánov, prejavy dysfunkcií jednotlivých
systémov, vzájomné súvislosti medzi prácou vnútorných orgánov a systémov interakcie, postup masáže,
kontraindikácie a indikácie viscerálnych praktík, projekčné zóny a ich prepojenie na vnútorné orgány
a použitie v praxi, výhody používania metódy.
Teória a prax je rozdelená do 5 dní celodennej výuky.
Účastníci kurzu obdržia metodické materiály a vyobrazenia.

Cena základného kurzu

450€

Poplatok za kurz je možné uhradiť platobnou bránou alebo prevodom na účet.
Je potrebné vyplniť formulár, po čom obdržíte do emailovej schránky faktúru.

Miesto kurzu: NIYAMA YOGA STUDIO, Banská Bystrica
GOOGLE MAPA: https://goo.gl/maps/uow3TCGA3c1vngT48
48°44'20.2"N 19°07'49.1"E
Horná 14, 974 01 Banská Bystrica