Archív mesiaca: október 2021

DIAGNOSTIKA A SEBADIAGNOSTIKA NARUŠENÍ VNÚTORNÝCH ORGÁNOV PROSTREDNÍCTVOM REFLEXNÝCH ZÓN

Čím modernejšie zdravotníctvo máme s jeho pokrokovými diagnostickými a liečebnými metódami, tým by malo byť menej chorých. V realite je to práve naopak. S rozvojom oficiálnej medicíny chorých práve pribúda. Narastá aj rozsah možných príčin narušenia zdravia človeka. Ešte pred storočím nehrozili ekologické katastrofy, znečistenie životného prostredia, spoločenské krízy dnešného rozsahu. Ľudí neohrozovali dusičňany, pesticídy, geneticky modifikované potraviny či...

Celý článok