Autor Robert Urgela

O autorovi

GLISSONOVA SLUČKA – ZÁCHRANA PRE CHRBTICU – vyrovnanie autopressingu

Jedna moja klientka, všeobecná lekárka, prízvukuje, že najviac „maródiek“ vypisuje kvôli problémom pohybového aparátu. Po ischemickej chorobe srdca sú najviac rozšíreným zdravotným problémom. V rámci týchto porúch dominujú poruchy krčnej chrbtice.Chrbtici sa pripisuje centrálna úloha v štruktúre organizmu. Akékoľvek narušenie chrbtice ovplyvní celkový stav tela.Pri veľkej záťaži sa chrbtica opotrebováva a starne skôr ako iné životne dôležité orgány asystémy....

Celý článok

DIAGNOSTIKA A SEBADIAGNOSTIKA NARUŠENÍ VNÚTORNÝCH ORGÁNOV PROSTREDNÍCTVOM REFLEXNÝCH ZÓN

Čím modernejšie zdravotníctvo máme s jeho pokrokovými diagnostickými a liečebnými metódami, tým by malo byť menej chorých. V realite je to práve naopak. S rozvojom oficiálnej medicíny chorých práve pribúda. Narastá aj rozsah možných príčin narušenia zdravia človeka. Ešte pred storočím nehrozili ekologické katastrofy, znečistenie životného prostredia, spoločenské krízy dnešného rozsahu. Ľudí neohrozovali dusičňany, pesticídy, geneticky modifikované potraviny či...

Celý článok

METÓDA LIEČEBNÉHO ŽUTIA

Metóda pomôže efektívne stráviť jedlo; zbaviť sa nadváhy; stimulovať tvorbu fermentov a enzýmov tráviacimi žľazami. Nedostatočne rozžuvané jedlo vyvoláva poškodzovanie stien gastrointestinálneho traktu,vznik zápalových procesov v črevách; podporuje rozpadové, tzv. katabolické procesy a zhoršenie vstrebávania živín. Princípy metódy: liečebného žutia Nerozptyľujte sa pri jedle. Pozornosť obráťte na sprievodné pocity z konzumovaného jedla na svoje chuťové poháriky.Vnímate svoje vlastné pocity z jedenia. Takto...

Celý článok

Životný cyklus

Pravidelne meniace sa cykly prírody sú známe v geofyzických procesoch alebo meteorológii. Vlastné biologické rytmy existujú aj u človeka. Je to ročný cyklus,ktorý pozostáva z 12 mesiacov,ďalej 12 ročný cyklus pozostávajúci z 12 rokov,a najväčším cyklom je životný cyklus, pozostávajúci z dvanástich cyklov,pričom každý cyklus pozostáva z 12 rokov. V ročnom cykle je deň narodenia človeka bodom najnižšieho životného potenciálu. Označujeme ho...

Celý článok

ČREVÁ A NAŠA PSYCHIKA

To čo prežívame na úrovni pocitov sa odzrkadľuje na stave našich vnútorných orgánov. Platí to aj naopak. Od stavu orgánov, zvlášť črevného systému s ich obyvateľmi – mikróbami, závisí aj naše sebacítenie a aj spôsob reagovania na situácie. Prvé výsledky výskumov vplyvu čriev na mozog sa objavili v roku 2013.Tento vzťah však už dávno predtým poznali v starých kultúrach, v ktorých sa zaoberali kultiváciou...

Celý článok

ZALMANOVSKÁ FYZIOLÓGIA A TERAPIA – POHYBOVÝ APARÁT

Žiadny kĺb nie je vytváraný len kostným tkanivom ale skladá sa z viacerých vrstiev. Každý kĺb je tvorený: chrupavčitými platničkami, kĺbovými väzmi, šľachami, svalmi, membránovým obalom tkanív/fasciou/, viskóznou kĺbovou synoviálnou tekutinou, nervami, lymfatickými a krvnými cievami a kožou. Spolu s kostným tkanivom je to 11 častí kĺbu. Hydroterapia – hypertermické kúpele môžu zlepšiť stav 8 z 11 kĺbových elementov a dosiahnuť...

Celý článok

IMUNITNÝ SYSTÉM 2. časť Ako ho posilniť prirodzeným spôsobom

Od čoho závisí dobrá imunita? Našu imunitu ovplyvňuje zároveň niekoľko faktorov. 8.Viscerálna sebamasáž Masáž a sebamasáž vnútorných orgánov je silným nástrojom pre podporu imunity. Je to praktická metóda udržiavania optimálneho fungovania vnútorných orgánov priamym pôsobením. Pre imunitu je podstatné venovať sa popri iných orgánoch aj pečeni, ktorej jednou z funkcií je organizovať obranu a filtrovanie krvi od cudzorodých...

Celý článok

IMUNITNÝ SYSTÉM 1. časť

Od čoho závisí dobrá imunita? Našu imunitu ovplyvňuje zároveň niekoľko faktorov. Nestačí si naivne myslieť, že pre jej zachovanie stačí hltať syntetické vitamíny alebo iné doplnky výživy. Čo môžeme robiť pre stabilnú odolnosť organizmu, pre dobre fungujúcu rovnováhu, homeostázu a vysokú adaptabilitu na meniace sa podmienky na mikrobiálnej úrovni, a čo všetko vplýva na stav imunitného systému každého z nás? 1....

Celý článok

MERIDIÁNOVÝ SYSTÉM ZLATÉ KÓDY ZDRAVIA

Na začiatku spoznávania meridiánového systému, je dobre vedieť to čo meridián a systém meridiánový nie je. V dobe rýchlych informácií a ich masívneho narastania sa zdá že vierohodné a pravdivé je to, čo sa dookola opakuje. Kvantita však neznamená aj kvalitu a vierohodnosť. O meridiánoch na internete a v knižkách kolujú informácie a tvrdenia ktoré vznikli mylnou interpretáciou východných učení. Prefiltrovali sa cez západný um....

Celý článok

3 KĹÚČE K ZDRAVIU -STAROSLOVANSKÁ SEBAMASÁŽ – ZDRAVÉ BRUCHO

Staroslovanská terapia vnútorných orgánov Pre zdravie človeka sú dôležité stravovacie návyky a kvalitná pitná voda. Strava je dnes už žiaľ modifikovaná do takej mieri že približne 80% produktov vo veľkých reťazcoch nie sú vhodné ako strava pre človeka. Pitná voda tečúca z vodovodov vo väčšine miest a obcí nespĺňa parametre potrebného Ph, napätia tzv. redox potenciálu a úrovne mineralizácie. Nehovoriac...

Celý článok