Životný cyklus

Pravidelne meniace sa cykly prírody sú známe v geofyzických procesoch alebo meteorológii. Vlastné biologické rytmy existujú aj u človeka. Je to ročný cyklus,ktorý pozostáva z 12 mesiacov,ďalej 12 ročný cyklus pozostávajúci z 12 rokov,a najväčším cyklom je životný cyklus, pozostávajúci z dvanástich cyklov,pričom každý cyklus pozostáva z 12 rokov.

V ročnom cykle je deň narodenia človeka bodom najnižšieho životného potenciálu. Označujeme ho hodnotou „0“. Po narodení človeka sa jeho životná sila rozvíja potom počas ďalších 6 mesiacov. Počas tejto doby je človek maximálne aktívny a jeho vitalita narastá? Nasledujúcich 6 mesiacov dochádza k znižovaniu potenciálu až po deň narodenia, kedy znova padá na úroveň „0“.
Mnohí majú osobnú skúsenosť s tým, že s blížiacim sa dňom narodenia sa cítili oslabene, zle, boli chorľaví.Blíži sa deň narodenín, a človek v takomto prípade často nie je v stave ho osláviť.
V takejto perióde klesajúceho životného tonusu smerom nadol, sa človek môže stať dočasne neúspešným.Môže prijímať rozhodnutia, ktoré by inak neprijal, alebo v tomto období koná neuvážene. Vtedy sa nevie optimálne sústrediť a neadekvátne reaguje na určité vonkajšie okolnosti a podobne.
Pacienti prichádzajú na terapie nie vtedy, keď to vyhovuje terapeutovi, ale vtedy, keď cítia problém so zdravím.Nečakajú pri tom na ideálnu príležitosť so zdravím, alebo nepočkajú na mesačné cykly, spln alebo nov, či na maximálne pozitívne zmeny biorytmu.
Napriek tomu pre terapeuta je poznanie vzťahov nevyhnutné. Na tieto zákonitosti a vzťahy poukazoval aj otec medicíny Hippokrates.
Treba podotknúť, že vplyv mesačných fáz sa na rôznych ľudí odlišuje. Na niekoho pôsobí Mesiac intenzívne a na niekoho slabšie. Toto pôsobenie sa zosilňuje, prejavuje sa intenzívnejšie vďaka vnútorným narušeniam v organizme. Preto je v liečebnej praktike dobré počítať s biorytmami každého človeka.
Zdravý človek ktorý nemá problémy s vnútornými orgánmi, prakticky necíti závislosť od vonkajších biorytmov. No neznamená to, že tie závislosti nejestvujú a nepôsobia.
Pri pohľade na náhrobné kamene na cintorínoch môžeme dospieť k určitej zákonitosti u väčšiny ľudí, ktorí umreli od ochorení,vrátane chirurgických zákrokov. Dátum úmrtia a dátum narodenia sú často veľmi blízko seba, niekedy sú dokonca totožné. V mnohých náboženstvách sa dátum narodenia človeka nie náhodou tají. Tým nie je prezradený hlavný biorytmus človeka aj s jeho slabými obdobiami. Napríklad katolíci pôvodne neoslavovali deň narodenia, ale deň anjelov.
Závislosť zdravotného stavu od individuálnych rytmov je zaujímavá a dovoľuje prognostikovať výsledok a zároveň stupeň zložitosti práce s vnútornými orgánmi konkrétneho človeka.
12 ročný cyklus sa podobá na ročný, je však roztiahnutý na 12 rokov.

Vo vnútri 12 ročného cyklu sa nachádza takisto rok s maximálnym životným potenciálom a rok s minimálnym potenciálom. Každých 12 rokov podľa dňa narodenia /roku narodenia/ existuje akási nulová zóna,nachádzajúca sa blízko dátumu narodenia alebo roku minima. To je perióda, kedy je človek viac vystavený ochoreniam, životným neúspechom a slabostiam.
Po šiestich ročných intervaloch bližšie k dňu narodenia v rámci ročných cyklov, to znamená rok pred narodením a rok po narodení,sa životné cykly maximálne aktivujú. Zosilňuje sa pri tom imunitný systém, neurohumorálne procesy a činnosť vnútorných orgánov. Ku koncu 6 ročného cyklu sa aktivita životnej energie znižuje a obraty sa takto ďalej opakujú a striedajú. Treba však mať na zreteli, že tieto 6 ročné cykly sa skladajú z vlastných rytmov so svojimi klesajúcimi a stúpajúcimi amplitúdami.

Životný cyklus pozostávajúci z 12 periód po 12 rokov
Maximálny nárast životnej energie a vrchol životného potenciálu sa má podľa biorytmov dosiahnuť vo veku 66 až 78 rokov. V tomto období príroda umožňuje dosiahnuť maximálne zdravie realizáciu svojich síl. Žiaľ, z rôznych príčin, akými je spôsob života a sociálno-psychologické faktory, výživa, energoinformačný smog a iné okolnosti, sa táto hodnota určujúca polovicu životnej doby skracuje často aj dvojnasobne. Možno predpokladať, že plný životný cyklus človeka by mal byť v ideálnom prípade rovných 144 rokov.
Vek 72 rokov sa nachádza v klesajúcej perióde životného cyklu, ale je to vek zlatého stredu životného cyklu. Po tomto veku sa má pomaly a postupne znižovať životný potenciál aj so všetkými biologickými krivkami stúpania a klesania,s pádmi a vrcholmi v ročných cykloch, až ku konečnému nulovému bodu.
Rytmus nášho života určujú naše biologické hodiny. Sú vnútorným systémom organizmu ako celku.
Aj naše vnútorné orgány majú svoje vlastné biorytmy, majú fázy minimálnej a maximálnej aktivity. Znalosti o denných biorytmoch vnútorných orgánov sa využívajú vo viscerálnych praktikách. Pôsobením na orgány v „ideálnom čase“ možno zvýšiť liečivý účinok vnútornej masáže a aj akýchkoľvek ďalších procedúr.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů