Archív mesiaca: apríl 2021

Životný cyklus

Pravidelne meniace sa cykly prírody sú známe v geofyzických procesoch alebo meteorológii. Vlastné biologické rytmy existujú aj u človeka. Je to ročný cyklus,ktorý pozostáva z 12 mesiacov,ďalej 12 ročný cyklus pozostávajúci z 12 rokov,a najväčším cyklom je životný cyklus, pozostávajúci z dvanástich cyklov,pričom každý cyklus pozostáva z 12 rokov. V ročnom cykle je deň narodenia človeka bodom najnižšieho životného potenciálu. Označujeme ho...

Celý článok

ČREVÁ A NAŠA PSYCHIKA

To čo prežívame na úrovni pocitov sa odzrkadľuje na stave našich vnútorných orgánov. Platí to aj naopak. Od stavu orgánov, zvlášť črevného systému s ich obyvateľmi – mikróbami, závisí aj naše sebacítenie a aj spôsob reagovania na situácie. Prvé výsledky výskumov vplyvu čriev na mozog sa objavili v roku 2013.Tento vzťah však už dávno predtým poznali v starých kultúrach, v ktorých sa zaoberali kultiváciou...

Celý článok