MERIDIÁNOVÝ SYSTÉM ZLATÉ KÓDY ZDRAVIA

Na začiatku spoznávania meridiánového systému, je dobre vedieť to čo meridián a systém meridiánový nie je. V dobe rýchlych informácií a ich masívneho narastania sa zdá že vierohodné a pravdivé je to, čo sa dookola opakuje. Kvantita však neznamená aj kvalitu a vierohodnosť. O meridiánoch na internete a v knižkách kolujú informácie a tvrdenia ktoré vznikli mylnou interpretáciou východných učení. Prefiltrovali sa cez západný um. Toto nazerania fungujúce ako filter, je odlišné ako u ľudí ktorý sa energetickým systémom zaoberali konkrétne a priamo. Dnes na západe sú teoreticky zaujímajúci sa o systém meridiánov. Kedysi boli praktici. Z pozície praktika a človeka ktorý meridiánový systém u seba rozvíja podľa pôvodných tradícií a ktorý pozná aj západnú koncepciu dráh a reflexného nazerania je možné vyjadriť nasledujúce fakty.

  • Meridány nie sú línie, sú komplexom funkcií tela, psychiky, emócií a nastavenia vnútorných orgánov
  • V meridiánovom priestore nieto lineárnosti a hierarchie. Nejestvuje dôležitejšia fáza, hlavná alebo menej dôležitá fáza. V bioenergetike funguje rovnoprávnosť.
  • Všetky meridiánové fázy sa navzájom od seba líšia, no nachádzajú sa v jednote. Tak ako sa nedá oddeliť deň od noci, nie je možné oddeliť jednu meridiánovú fázu od ďalších ako samostatnú existenciu.
  • Každý meridián sa týka celého komplexu funkcií a nie iba jednej dráhy, orgánu a funkcie.
  • Nemá každý automaticky meridiány. Nerodíme sa nimi automaticky, ako sa na západe mylne domnievajú aj tzv. špecialisti. Máme potenciu, ktorú niekto rozvinie a iný nie. Podobne ako niektoré zrniečko vyklíči a zostáva nevyklíčené.

Moderné metódy fitness, módna jóga, trendy wellnes, moderné aparáty sú orientované komerčne. Ich prínos pre človeka je otázny. Vo svete welnes a fitnes pribúda množstvo moderných a módnych trendov. Oproti nim stoja staré metódy našich predkov overené časom a unikátne svojou efektivitou.
Meridiánový systém a možnosť trénovať ho, je odkazom prastarých overených tradícií.
Umenia taichi, čchikung, yoga, boli pôvodne takisto založené na obraz mnohopolárnej prírody a slúžili pre tréning meridiánov. Vo svojej prapodstate boli zamerané na obnovenie narušenej cyklickosti človeka. Bohužiaľ na západ už tieto umenia prišli skreslené.
Rozvíjať 12 meridiánových fáz v celom organizme je prapodstatou, esenciou tréningov. Venovať sa vykonávaniu mechanických pohybov, hľadanie vonkajšieho významu pohybov, súvisí len s umom, nie energetikou. Zmysel je daný vnútorným naplnením, obsahom, nie vonkajšou formou.

Potencia

Pri výuke často opakujem že meridián je a zároveň neexistuje. Energia meridiánov je ako potencia semiačka rastliny. Semeno obsahuje potenciu budúcej rastliny, jej koreňov, výhonkov, konárov, plodov, kvetov, listov. To znamená že je rastlinou a zároveň ňou ešte nie je. Nie z každého zrniečka vyrastie nová rastlina. Nie každý človek počas svojho života rozvinie svoj energetický systém. Mnohí zostávajú ako nevyklíčené semiačko. Energetika meridiánov nie je osvojiteľná učením sa umom, ale je možné ju objaviť priamym skúmaním seba samého. Nie je to cesta ako sa často píše v ezoterických textoch. Cesta je lineárnym posúvaním sa. Oživenie meridiánov je súčasný pohyb do všetkých strán. Je to návrat k prírode, k naturálnosti, harmonickosti a jednote všetkých fáz na mnohopolárnom princípe. Je realizáciou človeka z potencie semiačka na skutočného človeka. Ak odbúrame všetky umelo pridané prvky, metodiky a formy, hierarchie z komerčnej oblasti, objaví sa jej skutočná prapodstata.

Tréning starých čias

Tréning meridánov je tréningom „starých čias“. Nepomôže nám získať prevahu, poraziť súpera, postúpiť v hierarchii, dominovať nad nepriateľom, konkurentom. Pomáha inak. Vyhrávame v oblasti sféry prírody, zdravia, rovnováhy, celostnosti, tak aby sme nepotrebovali získavať prevahu na iným, porážať súperov alebo dominovať nad inými. Umožňuje nám prekonávať a zvládať prekážky bez potreby boja.
K čomu nám pomôže rozvinúť meridiány? Aký je z nich prospech?

ZDRAVIE – Organizmus človeka je založený na mnohopolárnych princípoch jednoty. Ochorenia sú symptómom narušenia jednoty. Tréningom obnovujeme potlačenú jednotu organizmu a posilňuje tým zdravie.
MLADOSŤ: Jednota je založená v mladom organizme dieťaťa a potláča sa rastom.
Meridiánový systém svojim princípom zjednocovania omladzuje a pomáha zachovávať mladosť.
ADAPTÁCIA A IMUNITA: Tréningy meridiánov umožňujú rozvinúť adaptačné schopnosti a modifikovať sám seba pri zmene vonkajších podmienok na viacerých úrovniach a vrstvách organizmu.
KOMPENZÁCIA: Tréning umožňuje zharmonizovať sociálnu sféru človeka so zákonmi prírody. Kompenzuje jednostrannosť celodenného fungovania človeka. Pôsobí na charakter jeho psychiky a rozvíja deficitné funkcie fyziológie. Je to mohutný antistresový nástroj.
EMÓCIE: Rozvíjaním meridiánov oživujeme čisté pozitívne emócie. Každá fáza má svoje charakteristické emócie ktoré sa objavujú aj keby sme o nich nikdy nepočuli.

Efekty tréningu

Telesné cvičenia  na západe majú základnú spoločnú vlastnosť: umelé oddelenie telesných procesov od psychických parametrov a fyziologických funkcií organizmu. Západ sa pozerá na telo oddelene od emócií a psychického stavu. Zmyslom  tréningu na oriente bolo zachovanie jednoty, spájanie funkcií a vrstiev človeka. Meridiánový trénink vytvára  vnútornú symetriu medzi telesnými procesmi emóciami a fyziológiou. Tréning zjednocuje vnútorné energetické väzby s telesnými pohybmi – posilňovaním. Náš unikátny špeciálny tréningový program je v súlade s plynutím  energetických tokov v organizme. Ide o revolučnú a praktickú metódu, ktorá nevyžaduje množstvo teoretických vedomostí a mechanické učenie. Osvojenie si tréningu sily so zapojením meridiánového systému,  prináša so bežného silového cvičenia  pozoruhodný kvalitatívny skok.

Zdravie a ochorenie, mladé funkcie a starnutie sa prejavujú v šiestich vrstvách nášho organizmu. Je to oporno pohybový aparát, srdcovo cievny systém, biochemický, lymfatický, hormonálny a nervový systém. Siedmou vrstvou je naša psychika, ktorá nie je osamotená, ale súvisí s procesmi všetkých ostatných úrovní. Meridiánový tréning v danom programe je zameraný na zvýšenie funkčnosti všetkých základných systémov organizmu. Práve s týmto cieľom: posilnenia adaptačných mechanizmov a zvýšenia energetického potenciálu človeka.

 

Tréningy meridiánov sú dostupné v online podobe v rámci programu Zlaté kódy zdravia

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů